PRZYGOTOWANIE OPERATORÓW WÓZKÓW DO EGZAMINU UDT

W dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47). W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

 1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.
 3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Cel szkolenia
Przygotowanie osób obsługujących wózki jezdniowe do egzaminu, dającego uprawnienia operatora, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Kurs przeznaczony jest dla pracowników, zatrudnionych na stanowiskach pracy, realizujących operacje transportu bliskiego z wykorzystaniem wózków jezdniowych. W programie uwzględniono:

 • Rodzaje wózków jezdniowych
 • Budowę i obsługę wózków
 • Ładunki i ich rodzaje
 • Przepisy BHP dotyczące pracy na wózku
 • Dozór techniczny
 • Wymianę butli gazowych

Rodzaje uprawnień
• uprawnienia wydane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu: 01.03.2021

Cena kursu: 339zł + 193,78 egzamin UDT

Promocja: 199zł + 193,78 egzamin UDT

Chcesz przeszkolić swoich pracowników?  Przeprowadzimy szkolenie w Twojej firmie.

Działamy na terenie całego kraju!

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 510 566 677

Obsługa firm: 510 566 778

                                    lub napisz: biuro@speckurs.pl

Zajęcia teoretyczne
Prowadzone przez osobę posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie obsługi. Uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu papierowego lub elektronicznego.

Zajęcia praktyczne
Prowadzone przez instruktorów posiadających stosowne kwalifikacje. Zajęcia praktyczne przeprowadzane są z wykorzystaniem urządzenia, spełniającego wszystkie wymagania dozoru technicznego.

Wymagania wobec kandydata

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie min. podstawowe
Napisz do nas: