SPECKURS

Jesteśmy firmą szkoleniową działająca na terenie całego kraju, świadczącą szeroki zakres usług, mających na celu podnoszenie kwalifikacji i uzyskiwanie uprawnień dla osób pracujących przy obsłudze urządzeń. Celem naszych szkoleń jest nie tylko przekazanie zagadnień merytorycznych ale także praktycznej wiedzy i umiejętności.

UWAGA!!!

KONIEC Z IMMIENNYMI ZEZWOLENIAMI NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

W dniu 10 sierpnia 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 47) zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach. Pracownicy, którzy jak dotąd nie zdali egzaminu dla operatorów wózków przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego i nie zdobyli uprawnień UDT, będą musieli uzupełnić swoje kwalifikacje. 

W związku z powyższym, imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 z późn. zm.):

  1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.
  3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.